Elektromagnetisk strålning

Synligt ljus utgör bara en liten del av den elektromagnetiska strålning som finns. Vissa djur kan se våglängder som vi inte ser. Ormar uppfattar infraröd strålning (värmestrålning) och kan därför jaga i mörker. Ju kortare våglängden är desto mer energi har fotonerna. Gammastrålning är mest energirik.

Elektromagnetisk strålning Energi vid fall Energiomvandlingar i en låga Beräkningar vid fritt fall
   
Principen för en generator Vattenkraftverk