Bilen blev var mans egendom på 1950 - talet.

År 1958 uppfattades bilen som en frihetssymbol. Idag kopplas den till olika miljöproblem. I Sverige finns mer än 4 miljoner bilar, bussar och lastbilar.

 
Bilen blev var mans egendom på 1950 - talet. Oljeskador  
Oljepris och produktion 1999 - 2011 Peak oil i Storbritannien Nya oljekällor per decennium