Brunkol

Kraftverket i Weisweiler (Tyskland) eldas med brunkol. Koleldade kraftverk släpper ut många miljöskadliga ämnen. Den försurande svaveldioxiden har minskat något genom bättre rening.

Brunkol Marken byter joner Koppar löser sig i surt vatten
Härsvatten Härsvatten Olika arters känslighet för pH
 
Smältvatten är surt Djur med kalkskal