Jordens strålningsbalans

Solens strålar träffar atmosfären och jordytan som kortvågig strålning. En del reflekteras direkt. Det mesta av strålningen som lämnar jorden är långvågig värmestrålning. Växthusgaser absorberar värmestrålning i atmosfären som då värms upp. När koncentrationen av dessa gaser ökar kommer luftlager nära jordytan att värmas upp mer än tidigare.

Jordens strålningsbalans Global uppvärmning Växthusgaser ökar i atmosfären
Atmosfärens koldioxidhalt ökar Metanproduktion pågår Utsikt vid Grövelsjön i norra Dalarna
Skåne försvinner? Översvämningar blir vanligare Översvämningar blir vanligare
Fästingar ökar Skador av björkmätare Röding trivs i djupa, kalla sjöar