Nedlagt kärnkraftverk

En av Barsebäcks två reaktorer togs ur drift år 1999 och den andra år 2005. Kraftverket ska nu nedmonteras. Under den aktiva tiden mellan 1975 och 2005 producerades totalt 201,5 TWh.

Nedlagt kärnkraftverk Fission av uran Kokvattenreaktor
Uranbrytning i Sverige Olyckor i kärnkraftverk Fusion i solen