Förnybara energikällor

De främsta alternativen till icke-förnybara energikällor utgörs av solenergi i olika former, men även värmen i jordens inre är en förnybar energikälla.

Solvärmeanläggning Elektrisk energi från solcell Solcell