Ovanför dammen i Trängslet

Ovanför dammen varierar vattenståndet med åtskilliga meter. Eftersom stränderna är tillfälliga hinner en normal strandvegetation aldrig växa upp. Österdalälven har här blivit en sjö med ett helt annorlunda ekosystem än det som tidigare fanns i älven.

Ovanför dammen i Trängslet Vindkraften ökar I en värmepump koncentreras energin