Vedeldning

Ved har alltid varit en viktig energikälla i Sverige. Förr användes vedträn i alla stugor. Numera eldas veden oftast i form av träflis eller pellets. I fjärrvärmeverken används många slags biobränslen. Överblivet virke och träd som inte används på annat sätt flisas och bränns. Även brännbara sopor eldas på många håll i fjärrvärmeverk.

Vedeldning

Torv, ett biobränsle?

Energiskog (energibuskage)
   
Biobränslen som drivmedel