Transkription och translation

Transkriptionen sker i cellkärnan. En gen i DNA-kedjan läses av och det skapas en RNA-kopia av genen. Den transporteras ut ur cellkärnan och binder till en ribosom. Senare kommer detta mRNA att användas vid translation.

Vid translation översätts ett mRNA till ett protein. RNAkedjan läses av med hjälp av den genetiska koden. Varje sekvens av tre baser svarar mot en aminosyra. Translationen avslutas när någon av de tre stoppsekvenserna dyker upp.

Transkription och translation Genetiska koden Nedärvning av cystisk fibros