Sexuellt överförda infektioner

Spridningen av sexuellt överförda infektioner i Sverige har ökat under de senaste tio åren. Diagrammet visar ökningen av antalet fall som upptäcks varje år.