Homeostas

Kroppen strävar efter att bibehålla jämvikten. Begreppet homeostas används för att sammanfatta de mekanismer som verkar för att hålla en konstant miljö runt kroppens celler.

   
Homeostas Kost och hälsa