Tänk på vad du äter!

Om vi äter livsmedel med hög energitäthet finns det risk för att vi inte får i oss tillräckligt av alla de ämnen vi behöver. De blå staplarna visar hur stor andel av dagsbehovet menyn till vänster ger. De röda staplarna visar menyn till höger. De båda menyerna ger samma mängd energi. Diagrammet visar endast vissa näringsämnen.

   
Tänk på vad du äter! D-vitamin bildas i huden