Varningssymboler för farliga ämnen

Förpackningar med ämnen som kan vara skadliga ska enligt lag förses med symboler som anger på vilket sätt produkten är farlig. De gamla, orange, skyltarna gäller fram till år 2015, därefter skall enbart de nya användas.

 
Riskfaktorer Nedbrytning av metanol Letal dos är ett mått på akut giftighet