Card image cap
Naturvetenskaplig  ämnen

Biologi, Kemi och Fysik är skrivna utifrån Lgr22 med fokus på fakta och för att väcka intresse för vidare studier inom naturvetenskap.

Card image cap
Samhällsorienterande ämnen

Samhällskunskap, Historia, Religion och Geografi är de ämnen som ger den nödvändiga förståelsen för vår vardag.

Card image cap
Bilder och filmer

NO-böckerna har bilder och filmer länkade under respektive bok.

Card image cap
Gratis extramaterial

Arbetsmaterial mm

Gratis

Lektionsförslag
SO 4-6

Lektionsförslag för mellanstadiets SO-ämnen 

Till lektionsförslag 


Beställningar


Läromedia Avtalskunder (kommuner och skolor)  
www.laromedia.se
Logistikteamet Övriga
www.logistikteamet.se/capensis