Card image cap
Naturvetenskapliga ämnen

Biologi, Kemi och Fysik är skrivna utifrån Lgr22 med fokus på fakta och för att väcka intresse för vidare studier inom naturvetenskap.

Card image cap
Samhällsorienterande ämnen

Samhällskunskap, Historia, Religion och Geografi är skrivna utifrån Lgr22 med fokus på fakta som ger den nödvändiga förståelsen för vår vardag.


Lektionsförslag
SO 4-6

Lektionsförslag för mellanstadiets SO-ämnen 

Till lektionsförslag 


Beställningar


Läromedia Avtalskunder (kommuner och skolor)  
www.laromedia.se
Logistikteamet Övriga
www.logistikteamet.se/capensis