218 kr
Paketpris Biologi 7-9


400 kr
Paketpris SO 4-6


500 kr
Paketpris SO 7-9

Ny upplaga av Nk1b

Capensis silvertacka 2018

Karin Eldh, NA15

Capensis silvertacka är ett stipendium som Capensis förlag ger till avgångselev i Falköping

Den skall gå till särskilt framstående elev med intresse för naturvetenskapliga studier.


Om e-läromedel

Biologi 7-9 Del 1 - Liv och utveckling ISBN: 85887-56-9

F-pris 120 kr

Några sidor ur boken

Biologi 7-9 Del 2 - Kropp och hälsa ISBN: 85887-57-6

F-pris 120 kr

Några sidor ur boken

Biologi 7-9 Del 3 - Natur och samhälle ISBN: 85887-58-3

F-pris 120 kr

Några sidor ur boken

Paketpris för alla delar 218 kr

Paket Biologi 7-9 Del 1-3
ISBN: 85887-59-0

Lärarhandledning

Capensis Biologi 7-9 är anpassat till den nya läroplanen >>> Läs mer (kommer snart)

För nedladdning
Lärarhandledning - Inledning Senast uppdaterad 2018-11-18
Lärarhandledning - Del 1 Liv och utveckling Senast uppdaterad 2018-12-08
Lärarhandledning - Del 2 Kropp och hälsa Senast uppdaterad 2018-12-08
Lärarhandledning - Del 3 Natur och samhälle Senast uppdaterad 2018-11-22
Lärarhandledning - Kopieringsunderlag Senast uppdaterad 2018-12-08

Mailas till köpare av klassuppsättningar
Lärarhandledning - Facit till uppgifter Senast uppdaterad 2019-12-08
Beställ på förlagets e-postadress.


Bilder ur böckerna

Liv och utveckling Kropp och hälsa Natur och samhälle

Biologi som vetenskap

Vad är en människa?

Människan i naturen

Utveckling av liv

Transportsystem

Samspel i naturen

Livets historia

Infektioner och försvar

Organismernas roller i ekosystem

Mikroorganismer

Ämnesomsättning

Biologisk mångfald 2018-12-18

Alger och växter

Rörelseförmåga

Jordens ekosystem

Svampar

Kommunikation

Sverige är ett skogsland

Ryggradslösa djur

Kärlek och relationer

Vattenekosystem

Ryggradsdjur

Ärftlighet

Sötvatten

 

Hälsa

Hav och kuster

   

Sveriges långa kust

   

En hållbar utveckling