Leder och fogar ger rörlighet
Där benen i skelettet har kontakt med varandra finns antingen leder eller fogar.

Biologi 7-9 Del 2

Rörelseförmåga 62-69

Sid 62-69