Namn på bakterier säger ofta något om hur de ser ut i mikroskop. Klotrunda bakterier kallas kocker. De kan antingen vara ensamma eller sitta ihop på olika sätt. Sitter de ihop parvis kallas de diplokocker. Druvklaseformade samlingar kallas stafylokocker och sitter de samman i kedjor kallas de streptokocker. Baciller är stavformade bakterier. I bilden visas även storleken på en viruspartikel som jämförelse.

Biologi 7-9

Mikroorganismer 60-62

Sid 60-62

   
60-62