Nyhet 2019

218 kr
Paketpris Biologi 7-9

400 kr
Paketpris SO 4-6

Ny upplaga av Nk1b

500 kr
Paketpris SO 7-9

Capensis silvertacka 2018

Karin Eldh, NA15

Capensis silvertacka är ett stipendium som Capensis förlag ger till avgångselev i Falköping

Den skall gå till särskilt framstående elev med intresse för naturvetenskapliga studier.


Om e-läromedel

 

Grundbok
F-pris 184 kr
160 sidor
ISBN-13: 978-91-85887-13-2

Gymnasieskolor kan beställa ett cirkulationsexemplar via info@capensis.se

Ex sidor

Innehåll

Instuderingsfrågor

Bilder och filmer