Njurarna renar blodet från avfallsämnen. I den yttre delen av njuren finns en mängd små enheter där blodet filtreras. Den färdiga urinen samlas upp i njurbäckenet och förs vidare till urinledaren.

Biologi 7-9 Del 2

Ämnesomsättning 48-59

Sid 48-55 Organ  
   
Sid 56-57 Näring och hälsa  
   
Sid 58-59 Utsöndring