En muskel är uppbyggd av många fiberbuntar. Varje fiberbunt består av flera fibrer. En enskild fiber är en muskelcell. Skelettmuskelceller är större än andra celler och innehåller många cellkärnor.

Biologi 7-9 Del 2

Rörelseförmåga 62-69

Sid 64-65 Skelettet  
   
Sid 64-65 Muskler