Massförökning av alger och andra organismer sker som en följd av ökad mängd näringsämnen. När algerna dör kan nedbrytningen leda till syrebrist.

Biologi 7-9 Del 3

Sveriges långa kust 128-133

Sid 128-129 Inledning
       
Sid 130-131 Näringskedjor i havsmiljö
 

 
       
Sid 132-133 Havets ekosystemtjänster