Vilket biom som utvecklas på en plats beror på klimatet. Vegetationen påverkas av temperatur, nederbörd och växlingar mellan årstider.

Biologi 7-9 Del 3

Biologisk mångfald 60-77

Sid 60-61

Inledning, Klimat
     
Sid 62-63

Jordens biom