Brunjord utvecklas tack vare alla djur som gräver och kryper runt i marken. Brunjorden blir väl omblandad och luftad.

Biologi 7-9 Del 3

Sverige är ett skogsland 80-93

Sid 80-82

Inledning, Växtregioner
     
Sid 82-85

Biologisk mångfald i skogen, skogsbränder
 

Skogen efter branden

   
       
Sid 82-85

Ekosystemtjänster från skog, jordmån
 

Podsol

Brunjord

 
       
Sid 90-93 Fjällregionens tundra, Ekosystemtjänster i tundramiljö