Miljön på en klippa från vattenlinjen till några meters höjd varierar stort. Olika organismer har anpassningar som gör att de kan leva på olika delar av klippan.

Biologi 7-9 Del 3

Hav och kuster 118-127

Sid 118-119 Hav och kuster Inledning
       
Sid 120-121

Näringskedjor i havsmiljö
 

 

 
       
Sid 122-127 Livsmiljöer i havet