218 kr
Paketpris Biologi 7-9


400 kr
Paketpris SO 4-6


500 kr
Paketpris SO 7-9

Ny upplaga av Nk1b

Capensis silvertacka 2018

Karin Eldh, NA15

Capensis silvertacka är ett stipendium som Capensis förlag ger till avgångselev i Falköping

Den skall gå till särskilt framstående elev med intresse för naturvetenskapliga studier.


Om e-läromedel

Naturkunskap 1a1 - Lärarhandledning

 

Sidor Lärarhandledning pdf
 

inledning (pdf)

7-33

1-Behov och resurser

37-93

2-Ekosystem

97-121

3-Energi

125-153

4-Sexualitet och relationer

 

Sidor Del
BR-7-33(pdf) Behov och resurser
7-10 Naturens resurser
11-14 Miljöhistoria del 1
15-17 Miljöhistoria del 2
18-19 Sårbarhet och bärkraft
20-21 Naturvetenskap
22-23 Jordens utveckling och litosfären
24-27 Hydrosfären och atmosfären
28-30 Berggrunden och marken
31-33 Jordarter och jordmåner
   
Eko-37-93(pdf) Ekosystem
37-39 Ekosystem och ekologiska begrepp
40-43 Ämnesomsättning och energiomsättning
44-47 Modeller för näringstransport, flöden och kretslopp
48-51 Kretslopp av kväve, fosfor och syre
52-55 Jordens biom
56-59 Sveriges ekosystem, fjäll och skog
60-63 Sjöar
64-65 Våtmarker och rinnande vatten
66-69 Havet och Östersjön
70-73 Östersjöns miljöproblem och vattenrening
74-77 Landskapets omvandling
78-79 Biologisk mångfald
80-83 Vikten av biologisk mångfald
84-87 Ekosystemtjänster
88-91 Förlorade ekosystemtjänster
92-93 Utrotande och spridning av arter
   
En97-121(pdf) Energi
97-98 Energifakta och energiformer
99-101 Energiomvandlingar och energikällor
102-105 Fossila bränslen, försurning
106-109 Klimatförändringar
110-113 Kärnkraft
114-115 Förnybara energikällor, solenergi
116-118 Vattenkraft, vindkraft, geotermisk energi och biobränslen
119-121 Framtidens energiförsörjning
   
SR125-153(pdf) Sexualitet och relationer
125-129 Inledning, anatomi och pubertet
130-133 Sexuell identitet och könsroller
134-137 Sexuell lust, kärlek, socialt samliv
138-141 Människors relationer, parbildning, sexuell selektion
142-145 Människors val av partner
146-149 Sexuell hälsa, preventivmedel och abort
150-153 Sexuellt överförda infektioner