KOL är en lungsjukdom som leder till allt sämre funktion i lungorna.

De flesta som drabbas av KOL är eller har varit rökare.

Biologi 7-9 Del 2

Transportsystem 20-31

Sid 20-21 Transportsystem  
 
Sid 22-25 Kärl och kretslopp  
 
Sid 26-27 Puls och blodtryck  
Sid 28-31 Andningsorgan