Blodgrupper gör att blod inte kan föras över mellan vilka personer som helst.

Att få blodkroppar som innehåller ett ämne mottagaren saknar är livsfarligt.

Biologi 7-9 Del 2

Transportsystem 20-31

Sid 20-21 Transportsystem  
 
Sid 22-25 Kärl och kretslopp  
 
Sid 26-27 Puls och blodtryck  
Sid 28-31 Andningsorgan