Vresros har under lång tid planterats i Sverige. Arten sprider sig snabbt och breder ut sig över sandstränder där den tränger undan både växter och djur.

Biologi 7-9 Del 3

Biologisk mångfald 50-57

Sid 50-53

Inledning, Mångfalden är mer än antalet arter
     
Sid 54-57

Mångfalden är hotad
 
 
Sid 57

Rödlistan