Jättelokan tränger ut annan växtlighet från områden där den växer. Växtsaften från plantan kan ge hudskador.

Biologi 7-9 Del 3

Biologisk mångfald 50-57

Sid 50-53

Inledning, Mångfalden är mer än antalet arter
     
Sid 54-57

Mångfalden är hotad
 
 
Sid 57

Rödlistan