Cellmembranet är en tunn hinna som avgränsar cellen från omgivningen. I cellmembranet finns proteiner som sköter kommunikationen med omgivningen. Cellen kan styra vad som passerar in och ut.

Biologi 7-9 Del 2

Vad är en människa? 6-17

Sid 6-9

Inledning, Från cell till individ
   
 
Sid 10-13

Biomolekyler
   
   
Sid 14-15 Celldelning