Av glukos kan många olika kolhydrater bildas. Fruktos och galaktos är andra enkla sockerarter som kan kombineras med glukos. Det socker vi brukar kalla "strösocker" innehåller sukros som är en disackarid av glukos och fruktos.

Biologi 7-9 Del 2

Vad är en människa? 6-17

Sid 6-9

Inledning, Från cell till individ
   
 
Sid 10-13

Biomolekyler
   
   
Sid 14-15 Celldelning