Normala celler känner av när de täcker en yta och har kontakt med andra celler. Cancerceller gör inte det utan fortsätter sin celldelning.

Biologi 7-9 Del 2

Vad är en människa? 6-17

Sid 6-9

Inledning, Från cell till individ
   
 
Sid 10-13

Biomolekyler
   
   
Sid 14-15 Celldelning