Könlig fortplantning pågår. Två skalbaggar genomför en parning. De ägg som utvecklas i honan innehåller arvsanlag från både honan och hanen. Äggen är inte identiska. Förhoppningsvis finns det några ungar som har rätt egenskaper för att arten ska kunna leva vidare.

Biologi 7-9

Livets historia 42-55

Sid 42-49

   
 
 
 
Sid 50-55