En fisk på land. De första ryggradsdjur som fanns på land liknade fiskarten slamkrypare som finns i Thailand.

Biologi 7-9

Livets historia 42-55

Sid 42-49

   
 
 
 
Sid 50-55