Vid Stevn's klint söder om Köpenhamn finns avlagringar med en speciell historia. Under överhänget finns ett lager från kritaperioden. Ovanför det ljusa kritlagret syns ett tunt, mörkt lager av stelnad lera. Det bildades när en stor meteorit slog ned på jorden för 66 miljoner år sedan. Lerlagret finns över hela jorden och innehåller det ovanliga grundämnet iridium, som kom från meteoriten.

Biologi 7-9

Livets historia 42-55

Sid 42-49

   
 
 
 
Sid 50-55