Mykorrhiza ger växter förlängda rötter.
Svampens hyfer växer ihop med trädets rötter. Genom symbiosen får svampen socker och trädet får vatten och mineralämnen.

Biologi 7-9

Svampar 80-89

Sid 80-81 Svampar inledning

 
 

 

   
       

Sid 82-83 Olika typer av svamp

   
 
 
     
Sid 84-85 Svampar påverkar    
 
     

Sid 86-87 Svamp och livsmedel

   
 
     

Sid 88-89 Lavar