Sporer från mögelsvampar finns överallt och hittar lätt våra matvaror. När mögelsvampen växer i ett livsmedel bildas gifter. Livsmedel som angripits av mögel bör inte ätas.

Biologi 7-9

Svampar 80-89

Sid 80-81 Svampar inledning

 
 

 

   
       

Sid 82-83 Olika typer av svamp

   
 
 
     
Sid 84-85 Svampar påverkar    
 
     

Sid 86-87 Svamp och livsmedel

   
 
     

Sid 88-89 Lavar