Hypotalamus är en del av hjärnan som ger signaler till hypofysen. Signalerna handlar om att öka eller minska mängden av de hormoner som hypofysen tillverkar.

Biologi 7-9 Del 2

Kommunikation 72-89

Sid 74-77 Nerver och nervsystem  
   
Sid 78-57 Sinnesorgan  
 
Sid 80-83 Hormonsystem och körtlar  
Sid 88 Skador på nervsystemet