Alzheimer leder till demens genom att hjärnvävnad dör. Orsaken är inte helt känd, men både arv och miljö tycks ha betydelse. Den högra bilden visar normal hjärnvävnad, den vänstra visar en patient med Alzheimer.

Biologi 7-9 Del 2

Kommunikation 72-89

Sid 74-77 Nerver och nervsystem  
   
Sid 78-57 Sinnesorgan  
 
Sid 80-83 Hormonsystem och körtlar  
Sid 88 Skador på nervsystemet