Inom nervceller skickas elektriska impulser. Mellan nervceller finns synapser. Impulserna går alltid i en bestämd riktning.

Biologi 7-9 Del 2

Kommunikation 72-89

Sid 74-77 Nerver och nervsystem  
   
Sid 78-57 Sinnesorgan  
 
Sid 80-83 Hormonsystem och körtlar  
Sid 88 Skador på nervsystemet