Nervceller styr musklernas aktivitet. På varje muskelcell finns nervtrådar som skickar signaler när muskeln ska dras ihop.

Biologi 7-9 Del 2

Kommunikation 72-89

Sid 74-77 Nerver och nervsystem  
   
Sid 78-57 Sinnesorgan  
 
Sid 80-83 Hormonsystem och körtlar  
Sid 88 Skador på nervsystemet