1859 gav Darwin ut sin mest kända skrift, "Om arternas uppkomst". Han fick idéer till innehållet bland annat under sin resa med HMS Beagle.
G - Galapagos, C - Kokosön, M - Mauritius, A - Ascension

Biologi 7-9

Utveckling av liv 28-39

Sid 28-29

Inledning
   
     

 

     
       
Sid 30-31

Darwin
   
     
       
Sid 32-33

Evolution
   
 
     
Sid 34-35 Evolutionen märks    
   
       
Sid 36-39 Nya arter utvecklas