Den svårupptäckta fisken har arvsanlag som gör att den inte syns så bra i den miljö där den lever. De fiskar som är mest "osynliga" lever längre och kan lägga fler ägg än de som är lättare att upptäcka. Fiskarnas yngel ärver egenskapen att inte synas i gruset.

Biologi 7-9

Utveckling av liv 28-39

Sid 28-29

Inledning
   
     

 

     
       
Sid 30-31

Darwin
   
     
       
Sid 32-33

Evolution
   
 
     
Sid 34-35 Evolutionen märks    
   
       
Sid 36-39 Nya arter utvecklas