Förändring av näbblängd kan ske genom naturligt urval. Något förändras i fåglarnas omgivning som gör att de som har lite längre näbb får en fördel. Fåglarna med längre näbb får fler ungar som klarar sig. Efter en tid kommer den genomsnittliga näbblängden att ha ökat. (Buskskvätta)

Biologi 7-9

Utveckling av liv 28-39

Sid 28-29

Inledning
   
     

 

     
       
Sid 30-31

Darwin
   
     
       
Sid 32-33

Evolution
   
 
     
Sid 34-35 Evolutionen märks    
   
       
Sid 36-39 Nya arter utvecklas