Evolutionen pågår ständigt så länge det finns ärftliga egenskaper och variation. Om miljön ändras kommer det naturliga urvalet att driva anpassningarna i en ny riktning. Med tiden uppstår nya arter.

Biologi 7-9

Utveckling av liv 28-39

Sid 28-29

Inledning
   
     

 

     
       
Sid 30-31

Darwin
   
     
       
Sid 32-33

Evolution
   
 
     
Sid 34-35 Evolutionen märks    
   
       
Sid 36-39 Nya arter utvecklas