Alla individer skiljer sig åt på olika sätt. Vid mätning av någon egenskap visar sig en variation mellan individer. Resultatet blir en fördelning där de flesta ligger nära medelvärdet. Några få ligger ovanligt högt eller ovanligt lågt.

Biologi 7-9

Utveckling av liv 28-39

Sid 28-29

Inledning
   
     

 

     
       
Sid 30-31

Darwin
   
     
       
Sid 32-33

Evolution
   
 
     
Sid 34-35 Evolutionen märks    
   
       
Sid 36-39 Nya arter utvecklas