Kalavverkning är det vanligaste sättet att avverka skog. Resultatet blir ett kalhygge där inga träd finns kvar. Miljön förändras och många arter får svårt att överleva när stora skogsområden avverkas.

Biologi 7-9 Del 3

En hållbar utveckling 138-149

Sid 138-139 Inledning
       
Sid 140-141 Naturbruk
 

 
 
Sid 142-143 Det odlade landskapet
 

 
Sid 144-145 Skogsbruk
 
 
       
Sid 146-147 Bevara naturen