Naturbetesmarker är artrika. Betande djur är viktiga för att behålla den biologiska mångfald som finns i många beteshagar. Om betet upphör kommer skogen att ta över och de arter som trivs i öppna marker försvinner. Man kan inte odla något i stor skala på de här markerna. Hamrafjället, Härjedalen.

Biologi 7-9 Del 3

En hållbar utveckling 138-149

Sid 138-139 Inledning
       
Sid 140-141 Naturbruk
 

 
 
Sid 142-143 Det odlade landskapet
 

 
Sid 144-145 Skogsbruk
 
 
       
Sid 146-147 Bevara naturen