Landskapet förändras. Där det en gång växte skog finns nu åkrar och betesmarker. Ju större åkrarna är desto mindre blir variationen i landskapet.

Biologi 7-9 Del 3

En hållbar utveckling 138-149

Sid 138-139 Inledning
       
Sid 140-141 Naturbruk
 

 
 
Sid 142-143 Det odlade landskapet
 

 
Sid 144-145 Skogsbruk
 
 
       
Sid 146-147 Bevara naturen