Fältgentiana är en art som är knuten till naturbetesmarker. Den är en av de arter som har minskat allra mest under de senaste 70 åren på grund av att betesmarker har försvunnit.

Biologi 7-9 Del 3

En hållbar utveckling 138-149

Sid 138-139 Inledning
       
Sid 140-141 Naturbruk
 

 
 
Sid 142-143 Det odlade landskapet
 

 
Sid 144-145 Skogsbruk
 
 
       
Sid 146-147 Bevara naturen